Zip Codes in Cherokee County, Georgia

Map of ZIP Codes in Cherokee County

Map of all ZIP Codes in Georgia
County NameCherokee County
FIPS Code13057
Population214346
Unemployment Rate2.0%
Time Zone:Eastern Standard Time

List of All Zipcodes in Cherokee County, Georgia

ZIP CodeZIP Code NamePopulationZIP Type
30028
Cumming22182Non-Unique
30040
Cumming54653Non-Unique
30102
Acworth37470Non-Unique
30107
Ball Ground12908Non-Unique
30114
Canton49774Non-Unique
30115
Canton35672Non-Unique
30183
Waleska5282Non-Unique
30184
White6847Non-Unique
30188
Woodstock52380Non-Unique
30189
Woodstock36859Non-Unique
30142
Holly SpringsN/APO Box
30146
LebanonN/APO Box
30169
CantonN/APO Box