KRXE - Rexburg Madison County Airport Location Map

KRXE Profile

Airport NameRexburg Madison County Airport
ICAO CodeKRXE
IATA CodeRXE
TimezoneMountain Daylight Time (MDT)
IANA TimezoneAmerica/Boise