Zip Codes in Thurston County, Washington

Map of ZIP Codes in Thurston County

Map of all ZIP Codes in Washington
County NameThurston County
FIPS Code53067
Population252264
Unemployment Rate4.7%
Time Zone:Pacific Daylight Time

List of All Zipcodes in Thurston County, Washington

ZIP CodeZIP Code NamePopulationZIP Type
98433
Tacoma14584Non-Unique
98501
Olympia38133Non-Unique
98502
Olympia30491Non-Unique
98503
Lacey36611Non-Unique
98505
Olympia566Non-Unique
98506
Olympia18199Non-Unique
98512
Olympia28130Non-Unique
98513
Olympia31975Non-Unique
98516
Olympia20166Non-Unique
98531
Centralia24121Non-Unique
98568
Oakville2519Non-Unique
98576
Rainier4667Non-Unique
98579
Rochester12870Non-Unique
98580
Roy11099Non-Unique
98584
Shelton36630Non-Unique
98589
Tenino7320Non-Unique
98597
Yelm21557Non-Unique
98507
OlympiaN/APO Box
98508
OlympiaN/APO Box
98509
LaceyN/APO Box
98511
TumwaterN/APO Box
98530
Bucoda565PO Box
98540
East OlympiaN/APO Box
98556
LittlerockN/APO Box
98504
OlympiaN/AUnique
98599
OlympiaN/AUnique
List of Counties that Border Thurston County, Washington
Grays Harbor, WA
Lewis, WA
Mason, WA
Pierce, WA
Thurston, WA