Map of ZIP Codes in Ashton, Idaho

Map of all ZIP Codes in Idaho

List of ZIP Codes in Ashton, Idaho

ZIP CodeZIP Code City NamePopulationZIP Code Type
83420
Ashton2539Non-Unique