Georgia Area Codes

Georgia has a total of 10 Area Codes.

Map List Related

List of All Area Codes in Georgia

Map KeyArea Code Number
Area Code 229
Area Code 404 / Area Code 470 / Area Code 678 / Area Code 943
Area Code 470 / Area Code 678 / Area Code 770 / Area Code 943
Area Code 478
Area Code 706
Area Code 762
Area Code 912
2024 zipdatamaps.com